Provst Holdts billedarkiv

Et muntert og virksomt liv skildret
i 1800 billeder gennem 80 år 1921-01-Dallerup1972-21Min far provst, Jacob Holdt (1920-2000), tog gennem sit aktive liv mange billeder - både hjemme og på sine rejser - som han brugte i lysbilledforedrag for foreninger og plejehjem. Teknisk var han en dårlig fotograf, men en levende fortæller. Efter hans død gik jeg de tusinder af billeder igennem for at finde et udvalg, som jeg skønnede var af slægtshistorisk værdi for familien eller af lokalhistorisk værdi.  Det endte med at blive til 1800. Årstallene er opgivet efter hans velordnede notater, men mange af især de tidligere fra før 1970 er mine omtrentlige skøn, som du gerne må hjælpe med at korrigere. Du kan enten 2000-441960-43starte ved hans fødsel i 1920 og klikke dig igennem hele hans spændende liv eller gå direkte ind på det årstal, der har din interesse.
Kærlig hilsen Jacob Holdt jr. 
 

1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
1922
1932
1942
1952
1962
1972
1982
1992
1923
1933
1943
1953
1963
1973
1983
1993
1924
1934
1944
1954
1964
1974
1984
1994
1925
1935
1945
1955
1965
1975
1985
1995
1926
1936
1946
1956
1966
1976
1986
1996
1927
1937
1947
1957
1967
1977
1987
1997
1928
1938
1948
1958
1968
1978
1988
1998
1929
1939
1949
1959
1969
1979
1989
1999

Tilbage til indeks        Jacob Holdts fotogalleri